Etichetă: SCURTA PREZENTARE

SCURTĂ PREZENTARE A ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU PROTECȚIE PRIVATĂ

A fost înființată în anul 2014 ca persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, cu caracter profesional, constituită în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 și a Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei, având ca scop reprezentarea și apărarea intereselor profesiei de gardă de corp, a tuturor agenţilor de securitate ce asigură gardarea şi protecţia persoanelor private și acționează simultan pentru dezvoltarea și perfecționarea acestor profesii și mărirea prestigiului lor în societate.

Societăţile de pază în general şi agenţii de securitate în special, contribuie la securizarea locurilor publice şi la asigurarea unei societăţi mai sigure. Dar această contribuţie a sectorului nu este subevaluată și apreciată întotdeauna la justa sa valoare, această subevaluare reflectându-se prin ignorare şi lipsă de recunoaştere a muncii realizate de agenţii de securitate, astfel că ei pot avea sentimente negative asupra imaginii sectorului securității private şi a identităţii profesionale proprii.

Asociația Română pentru Protecție Privată își desfășoară activitatea urmărind realizarea următoarelor scopuri:

 • obţinerea unor condiţii decente de muncă şi viaţă pentru membrii săi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalităţii lor, în acord cu aspiraţiile proprii şi respectarea demnităţii umane;
 • prezentarea de iniţiative tuturor structurilor centrale, locale şi internaţionale, participarea în comisiile de dialog social, ca organ consultativ, pentru elaborarea actelor normative principale şi secundare în interesul membrilor săi;
 • concentrarea forţelor în vederea respectării şi obţinerii unor drepturi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, salarizare, protecţie socială prin adoptarea unui statut al gărzi de corp;
 • consolidarea prestigiului profesional prin asigurarea unei pregătiri optime, precum și crearea unor spaţii adecvate pentru instruire, care să servească dezvoltării individuale a membrilor săi, utilizând pentru aceasta toate mijloacele legale;
 • organizarea unor cursuri de formare profesionala, iniţială şi continuă, în scopul ridicării nivelului profesional, cultural, social și sportiv al membrilor săi prin ”Şcoala de Perfecţionare şi Specializare a Agenţilor Gardă de Corp” din componența asociației noastre.
 • promovarea de relaţii cu organizaţii similare interne şi internaţionale;
 • căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor Asociaţiei;
 • acordarea de consultanță în domeniul securității private prin centrul propriu de consultanță;
 • organizarea unor cursuri de formare profesională, iniţială şi continuă, în toate domeniile securității private prin centrul propriu de ”Cursuri al Securității Private”.

Centrul de Cursuri al Securității Private este un Centrul de Excelență pentru Studii de Securitate Privată, constituit la nivelul Asociaţiei Române pentru Protecţie Privată București, pentru a oferi educație de securitate privată, formare și pregătire teoretică și practică, consultanță și servicii de dezvoltare profesionala, pentru angajaţii din sectoru de securitate privată prin programul național de dezvoltare profesională continua a adulților pe linie de securitate privată.

În prezent Asociația Română pentru Protecție Privată, în parteneriat cu S.C. PERFECT SECURITY SRL și S.C. ROMINVESTIGAȚII, desfățoară următoarele activități în domeniul securității private:

 • Stagiul de practică a cursanților de la ”Şcoala de Perfecţionare şi Specializare a Agenţilor Gardă de Corp”.
 • Stagiul de pregătire al cursanților în profesia ”Agenți de securitate”.
 • Pregătirea continuă anuală a Agenților de securitate, cerință prevăzută în H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice   de   aplicare   a   art. 44 pct. (4) din Legea  nr.   333/2003   privind   paza   obiectivelor,  bunurilor, valorilor  și protecția persoanelor.
 • Servicii de pază obiective și gardare persoane (gardă de corp).
 • Activități specifice de investigații (detectivi particulari), conform Legii nr. 329/2003.

Asociația Română pentru Protecţie Privată (A.R.P.P.) deține autorizația seria B nr. 0009379 / 2015, emisă de către Autoritatea Națională pentru Calificări – Comisia de autorizare a  furnizorilor de  formare profesională a  adulților din  Municipiul  București, înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților sub nr. 40/6697/ 30.07.2015, efectuează cursuri de calificare ”agent de securitate” cod N.C./C.O.R – 5169.1.3/501401.